Misyon - Vizyon

Misyon

Türk Eğitim sisteminin doğal büyüme alanının Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak, teknolojik ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduran çağdaş bir eğitim öğretim uygulamak, akademik disiplinlere uygun uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına göre profesyonel hayata hazırlamaktır.


Vizyon

Atatürkçü düşünceyi ve modern çağ anlayışını benimseyen, bilim sanat ve teknolojinin gerektirdiği ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenen, insana ve çevreye değer veren, sürekli başarıyı hedefleyen öğrenciler mezun eden bir meslek yüksekokulu olmaktır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors