"Gölcük Uygulamalı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Sempozyumu ve Sergisi" sonuç bildirgesi yayınlandı

20-Aralık-2016 - 14:12

"Gölcük Uygulamalı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Sempozyumu ve Sergisi" sonuç bildirgesi yayınlandı28-29-30 Mart 2016 tarihleri arasında, Gölcük Vizyon 2023 kapsamında, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile KOU Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen, Gölcük Uygulamalı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Sempozyumu ve Sergisi’ne ait sonuç bildirgesinin basımı tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin kuyumculuk ve takı tasarımı eğitimi veren birimlerine dağıtılmıştır. Sempozyum süresince katılımcı sanatçı ve akademisyenler deneyim ve üsluplarını eğitim öğretimin niteliğini geliştirme yönünde kullanmışlardır. Eğitimin kalitesini arttırma yönünde geliştirici faydaları olan sempozyum, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel bakımdan da bilgi ve tecrübe edinmelerine fırsat sağlamıştır. Meslek Yüksekokullarının varoluş sebepleri arasında olan kuruldukları bölgelerde var olan halk ile iç içe olmayı sanatsal yönden başarması adına sevindiricidir. Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu’nun Yüksek Öğretim kurumları arasında tanınırlılığını arttırması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Sempozyumun sonuç bildirgesi niteliğinde basılmış olan kitapçığın ülkemizde bu alanda yapılacak faaliyetlere örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.